Udbudsmateriale forpagtningsaftale af fårefolde ved Vestvolden Avedøre

02-10-2017

Naturstyrelsen udbyder en forpagtningsaftale på 67 ha. ved Vestvolden for en 5 årig periode. Foldene består dels af Avedøre Sletten, forlandet foran Vestvolden ud for Avedøre Sletten og selve voldanlægget ved Avedøre Sletten

Foldene skal afgræsses med får.

Området er præget af mange besøgende, hvorfor at der er særligt krav til dyrenes sundhed. Kun besætninger med sundheds M3 status og uden klovsyge må udbindes på arealerne.

Til orientering skal det nævnes, at der i gennem de seneste år, har været flere hundeangreb på fårene. Naturstyrelsen er uden ansvar for skader forsaget af 3. mand, se også kontaktens §6.

Vedhæftet udkast til forpagtningsaftale.

Vedhæftet kortbilagene.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail Obfuscated Email, senest torsdag den 26. oktober kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud folde Vestvolden/Avedøre 2017.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på Obfuscated Email