Naturstyrelsen udbyder tre arealer til græsning i Hvinningdal Skov vest for Silkeborg

11-04-2018

Tre arealer i Hvinningdal Skov ved Silkeborg udbydes til afgræsning

  

Arealerne er på hhv. 1,5 ha, 1,6 ha og 5,3 ha. Græsningsaftalerne løber i en 5-årig periode. Tilbud skal være Naturstyrelsen Søhøjlandet i hænde senest onsdag den 25. april kl. 12.00, og sendes som mail til Obfuscated Email

 

Græsningen udbydes af:

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlsøvej 12

8600 Silkeborg

Kontaktperson: Mette L. Klenum

Telefon: 72 54 36 87 / 41 72 16 16

Mail: Obfuscated Email

 

For alle arealerne gælder, at det er græsningsarealer der ønskes afgræsset med kvæg, heste eller får. Dyrene skal gå på arealet fra 1. maj til 31. oktober. Særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr (uvane dyr) må ikke færdes på arealet. Der er offentlig adgang til alle arealerne.

 

Der må ikke tilskudsfodres eller udbringes gødning på arealerne, og kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes. Der må tages slæt på arealerne en gang efter 1. juli.

 

Udbudsannonce, kort, kontraktudkast, tilbudsblanket mv. findes ved at klikke på teksterne nedenfor.

Udbudsannonce

Udkast til kontrakter

Tilbudsblanket

Kortbilag Hvinningdal Nord

Kortbilag Hvinninggård

Oversigtskort

Udkast til de tre forpagtningskontrakter

Tilbudsblanket

Tro- og loveerklæring

 

Samlet udbudsmateriale