Udleje af boligen ”Stenderup Strand”

09-08-2018

Boligen ”Stenderup Strand”, Mørkholtvej 5, 6092 Sønder Stenderup udlejes med overtagelse snarest muligt.

”Stenderup Strand” er en tidligere skovriderbolig med en unik beliggenhed i den nordlige del af Sønder Stenderup Midtskov. Fra boligen er der udsigt over Lillebælt samt direkte adgang til både skov og enge. Der er tale om en sjælden mulighed for den, der sætter pris på at bo naturnært.

Boligens beboelsesareal udgør ca. 245 kvadratmeter samt 85 kvadratmeter kælder. Hertil kommer udhus, garage og lade på i alt ca. 300 kvadratmeter. Der er desuden en selvstændig bygning på ca. 150 kvadratmeter indrettet med opholdsrum og toilet. Der er i denne forbindelse mulighed for at indgå supplerende aftale om erhvervsmæssig udnyttelse af dele af bygningsmassen.

Til lejemålet hører gårdsplads, græsarealer, frugt- og køkkenhave samt en dejlig lukket have på i alt 8.000 kvadratmeter.

Boligen opvarmes af et kombineret pille- og flisfyr. Afhængig af valg af brændsel må der påregnes en årlig varmeudgift på omkring 35.000,00 kr.

Udlejningen indgås for en tidsubegrænset periode. Den månedlige leje udgør kr. 10.500,00. Ved lejemålets indgåelse opkræves 3 måneders forudbetalt leje samt et depositum på kr. 31.500,00.

Der kan arrangeres besigtigelse af boligen efter nærmere aftale ved kontakt til skovfoged Kim Klitsgaard , tlf. 21 41 86 30.

Ansøgning om leje af boligen sendes i lukket kuvert mærket ”Ansøgning om leje af Stenderup Strand” til Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl. Ansøgningsfristen er 15. september 2018 kl. 12.00.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at vælge en ansøger, der ønsker at supplere lejeaftalen med en aftale om erhvervsmæssig drift, der understøtter Naturstyrelsen driftsformål.

Hvis der modtages flere ansøgninger, der ikke understøtter ovenstående driftsformål vil tildeling af lejemålet sker ved lodtrækning blandt de rettidigt modtagne ansøgninger ved ansøgningsfristens udløb på adressen Førstballevej 2, 7183 Randbøl. Der er ikke mulighed for at overvære lodtrækningen ved personligt fremmøde.

Download dokumenter:

Ansøgning om leje af boligen

Stenderup Strand lejekontrakt

Stenderup Strand Bilag