Udbudsmateriale græsningsaftale af fold 16 på Kalvebod Fælled.

14-12-2018

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 11,5 ha. Kalvebod Fælled for en 2 årig periode. Folden ligger op til Kanalvej og indgangen ved Hilversumsvej.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail Obfuscated Email, senest onsdag den 16. januar 2019 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud fold 16 Kalvebod Fælled 2019.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på Obfuscated Email

Følgebrev udbud fold 16 Kalvebod Fælled 2019 17

Kortbilag 16

Udbud fold 16 græsningskontrakt 2019-21