Udbudsmateriale græsningsaftale Krudtmølleengen i Jægersborg Hegn.

21-12-2018

Til interesserede
Krudtmølleengen i Jægersborg Hegn

Udbudsmateriale græsningsaftale Krudtmølleengen i Jægersborg Hegn.

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 1,5 ha. eng i Jægersborg Hegn for en 5 årig periode. Folden ligger naturskønt på nordsiden af Mølleåen med naturlig læ fra Jægersborg Hegn.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail Obfuscated Email, senest mandag den 28. januar 2019 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud Krudtmølleengen 2019.

Buddet skal være på den årlige afgift i kr

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på Obfuscated Email

Følgebrev udbud Krudtmølleengen 2019

Kortbilag Krudtmøllengen

UDBUD Krudtmølleengen 2019-24