Udbudsmateriale græsningsaftale af fårefolde ved Naturcenter Amager, Kalvebod Fælled

21-12-2018

Udbudsmateriale græsningsaftale af fårefolde ved Naturcenter Amager, Kalvebod Fælled.

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 27 ha. ved Naturcenter Amager på Kalvebod Fælled for en henholdsvis 2 årig og 5 årig periode. Foldene består dels af fold 7 på 7 ha. (2 årig) og fold 8 på 20 ha. I fold 20 er der et læskur. I begge folde er der indlagt byvand.

Foldene skal afgræsses med får.

Området er præget af mange besøgende, hvorfor at der er særligt krav til dyrenes sundhed. Kun besætninger med sundheds M3 status og uden klovsyge må udbindes på arealerne.

Til orientering skal det nævnes, at der i gennem de seneste år, har været flere hundeangreb på fårene. Naturstyrelsen er uden ansvar for skader forsaget af 3. mand, se også kontaktens §6.

Vedhæftet udkast til græsningsaftale.

Vedhæftet kortbilag.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail Obfuscated Email, senest mandag den 28. januar 2019 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud folde Naturcenter Amager/Fåregræsning.

Bud skal afgives i kr.pr.ha. årligt.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på Obfuscated Email

Følgebrev udbud fårefolde Naturcenter Amager 18

Fårefold ved Naturscenter græsningskontrakt UDBUD

Kortbilag fold 7 og 8