Udbudsmateriale til græsningsaftale i Søllerød Naturpark

15-02-2018

Naturstyrelsen udlejer græsningsretten for en 5 årig periode. Arealet er et tørt overdrev på 4 ha. Folden ligger i Søllerød Naturpark op til Højbjergårdsvej i Holte.

Interesserede skal være opmærksom på, at arealet udbydes som en Græsningsaftale. Det betyder, at det er bortforpagter der søger grundbetaling og andre tilskudsordninger og at disse tilfalder bortforpagter.

Vedhæftet udkast til græsningsaftale.

Vedhæfter kortbilaget.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail Obfuscated Email, senest lørdag den 17. marts 2018 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud: S-folden, Søllerød 2018.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Niels Riis Petersen, Obfuscated Email

Venlig hilsen Sven Norup

Følgebrev1_S-fold_Søllerød_Naturpark_2018.docx (1)

Græsningsaftale_S-fold_Søllerød Naturpark_2018

Bilag_1_Kort_S-folden

Bilag_2_Oversigt_S-fold