Udbud af landevejstransport af flis

05-02-2018

Tilbudsfrist 20. marts 2018 kl. 12:00

Naturstyrelsen Driftscentret udbyder 4 delaftaler om landevejstransport af flis, fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter.

 

Hele udbudsprocessen foregår via EU-Supply som er en elektronisk platform. Her findes udbudsmaterialet og her skal man også afgive sit tilbud.

 

Man skal registrere sig for at kunne hente udbudsmaterialet og for at kunne afgive tilbud.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt på denne adresse:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202161&B=NST

 

Sociale klausuler

Driftscentret har vurderet, at det ikke er proportionalt at stille krav til sociale klausuler om ansættelse af elever/praktikanter i forbindelse med delaftale 7.

Der er tale om en kontrakt på 2 år med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år, hvor den samlede kontraktværdi for de 5 år forventes at overskride grænseværdien for, hvornår Ordregiver er forpligtiget til at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Opgaven består i lastbiltransport af flis i containere i en kontinuerlig arbejdsopgave der foregår året rundt med en primær hovedopgave i vinterhalvåret. I løbet af året vil der derfor være beskæftiget et varierende antal lastbiler, hver med én chauffør.

Der er tale om dyre speciallastbiler, hvilket betyder, at der er et naturligt krav om en høj effektivitet for at opgaverne er rentable for vognmanden. Elever er ikke i stand til at levere denne høje præstation og et krav om elevpladser ville betyde en væsentlig fordyrelse af opgaven for vognmanden og dermed Driftscentret.

Desuden er der tale om specialkørsel, ikke almindelig lastbilkørsel på asfalt, men specialopgaver i skove året rundt, hvor der stilles ekstraordinære krav til køretekniske evner, kompetencer som det tager lagt tid at opnå, også for chaufører der har en uddannelse i forvejen. Det kan derfor ikke forventes, at en elev/praktikant kan deltage i løsningen af denne type opgave.

Samtidig er alle der udfører firmakørsel, omfattet af det lovpligtige krav om en kvalifikationsuddannelse samt krav om stort kørekort til lastbil med hænger, hvilket betyder at elever/praktikanter først vil kunne arbejde som chauffør når de har gennemført hele denne uddannelse.