Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græsningsareal ved Råbjerg Mose, Blæsbjergvej

30-01-2018

Udbud afgives senest d. 27/02/2018 kl 14:00

Del af Råbjerg Mose ved Blæsbjergvej

Forpagtningen/græsningen udbydes af:

Naturstyrelsen Vendsyssel
Adresse: Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen
Telefonnummer: 7254 3989
Kontaktperson: Bjarke Huus Jensen

Beskrivelse af forpagtningen

  • Arealet ligger i Råbjerg Mose i den nordlige ende af Blæsbjergvej, se kort, bilag 1.
  • Det omfattede areal er ca. 12,4 ha inkl. markblok nr. 580 380 – 76.
  • Driftsformen skal være afgræsning med får eller robuste kvæg, men robuste kvægracer vil også kunne komme på tale. Arealet er hegnet i 2016 med firetrådet hegn, der medfølger hegnsapparat med solcelle samt drikkekar og pumpe. I tørre perioder er der behov for at bringe vand ud, 600 l vandvogn kan lånes af Naturstyrelsen.
  • Økologisk drift er ikke en betingelse med foretrækkes og forfordeles med 10 %.
  • Dyrkningsbegrænsninger: Der må ikke foretages gødskning, sprøjtning eller omlægning.
  • Der er offentlig adgang, men ingen stier eller faciliteter.
  • Kontrakten løber 4 år fra 2018 til 2021, med mulighed for forlængelse i 5 år her efter.

undefined

Se hele udbudsannoncen her.

Bilag: