Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græsningsarealer ved Råbjerg Sø (Præstesøen) vest for Råbjerg Kirke.

30-01-2018

Udbud afgives senest d. 27/02/2018 kl 14:00

Forpagtningen/græsningen udbydes af:

Naturstyrelsen Vendsyssel
Adresse: Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen
Telefonnummer: 7254 3989
Kontaktperson: Bjarke Huus Jensen

Beskrivelse af forpagtningen

  • Arealets er beliggende vest for Råbjerg Sø (Præstesøen) syd for Råbjergvej, vest for Råbjerg Kirke. Det er overvejende klithede art og geografiske beliggenhed, jf. bilag 1
  • Det omfattede areal er i ca 24,5 ha inkl. Markbloknr 580 387 - 04 .
  • Arealet skal drives med afgræsning med heste og/eller kvæg. Er bedst egnet til robuste racer.
  • Der må ikke gødes, sprøjtes, omlægges eller isås. Økologistatus foretrækkes og favoriseres med 10 % i budrunden.
  • Offentlig færdsel - Der er offentlig adgang i hegnet med ingen stier eller faciliteter.
  •  Kontrakten løber 4 år fra 2018 til 2021 med mulighed for forlængelse i 5 år yderligere.
  •  Aftale om tilskud til pleje ved afgræsning på 24 ha kan overtages ved producentskifte.

Se hele udbudsannoncen her.

Bilag: