Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder forpagtning af græsningsareal ved Skagen Klitplantage.

30-01-2018

Udbud afgives senest d. 27/02/2018 kl 14:00

Forpagtningen/græsningen udbydes af:

Naturstyrelsen Vendsyssel
Adresse: Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen
Telefonnummer: 7254 3989
Kontaktperson: Bjarke Huus Jensen

Beskrivelse af forpagtningen

  • Arealet ligger ved Rødstensvej ved Skagen Klitplantages sydvestlige kant mod Hulsig Hede, se kort, blag 1.
  • Det omfattede areal i ca. 5,4 ha inkl. Markblok nr. 588 396 – 11.
  • Driftformen skal være afgræsning, robuste heste som islandske heste vil være foretrukne dyr, men robuste kvægracer vil også kunne komme på tale. Arealet er hegnet i 2016 med totrådet hegn, der medfølger hegnsapparat med solcelle samt drikkekar og pumpe. Hvis forpagter ønsker vandført frem betaler Naturstyrelsen anlægsomkostningerne.
  • Økologisk drift er ikke en betingelse men foretrækkes og forfordeles med 10 %.
  • Dyrkningsbegrænsninger: Der må ikke foretages gødskning, sprøjtning eller omlægning.
  • Der er offentlig adgang i hegnet, men ingen stier og faciliteter.
  • Kontrakten løber 4 år fra 2018 til 2021, med mulighed for forlængelse i 5 år her efter.

Se hele udbudsannoncen her.

Bilag: