Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græsningsareal Skiver Båre, Råbjergvej nær Skiveren

30-01-2018

Udbud afgives senest d. 27/02/2018 kl 14:00

Forpagtningen/græsningen udbydes af:

Naturstyrelsen Vendsyssel
Adresse: Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen
Telefonnummer: 7254 3989
Kontaktperson: Bjarke Huus Jensen

Beskrivelse af forpagtningen

  • Arealet nær Skiveren på nordsiden af Råbjergvej og kaldes herefter for Skiver Båre, se kort, bilag 1.
  • Det omfattede areal er ca. 6 ha inkl. markbloknr. 578 387 – 3.
  • Driftsformen skal være afgræsning med kvæg eller heste.
  • Arealet er hegnet i 2016 med totrådet hegn, der medfølger hegnsapparat med solcelle samt drikkekar og pumpe. I tørre perioder er der behov for at bringe vand ud, 600 l vandvogn kan lånes af Naturstyrelsen. Tilkobling til ledningsvand kan etableres, Naturstyrelsen betaler anlægsomkostninger, forpagter forbrug og afgifter.
  • Økologisk drift er ikke en betingelse med foretrækkes og forfordeles med 10 %.
  • Dyrkningsbegrænsninger: Der må ikke foretages gødskning, sprøjtning eller omlægning.
  • Offentlig færdsel er tilladt, som på alle Naturstyrelens arealer, men der er ingen stier eller andre faciliteter.
  •  Aftale om tilskud til pleje ved afgræsning på 6 ha kan overtages ved producentskifte.
  • Kontrakten løber 4 år fra 2018 til 2021, med mulighed for forlængelse i 5 år her efter.

Se hele udbudsannoncen her.

Bilag: