Til interesserede Forpagtning af 3 folde i Folehaven

12-07-2018

Udbudsmateriale forpagtning af 3 folde i Folehaven.

Naturstyrelsen bortforpagter 3 folde på i alt 1,35 ha. i Folehaven for en 5 årig periode. De 2 folde på henholdsvis 0,24 ha. og 0,29 ha. ved Sandbjergvej, og 1 fold på 0,82 ha. i den sydlige del af Frieses eng.

 

Bud kan sendes til Sven Norup på mail Obfuscated Email, senest torsdag den 23. august kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud folde Folehaven 2018.

 Det er kun muligt at byde på alle tre folde samlet.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på Obfuscated Email

Se vedlagt materiale:

Følgebrev udbud folde Vestaamger 17 - Copy

Udkast Forpagtningskontrakt Folehaven 2018 - Copy

Kortbilag folde Sandbjervej Friises eng syd