Miljø- og Fødevareministeriet v/ Naturstyrelsen sælger græsningsarealer m.v., Galgebjergevej 22, 6893 Hemmet

03-07-2018

Matr. nr. 54c og 54d Nr. Bork By, Nr. Bork beliggende Galgebjergevej 22, 6893 Hemmet, Ringkøbing-Skjern Kommune

I nærheden af Nørre Bork sælges et græsnings- og moseareal på 71.979 m2 (ved Tarmvej/Galgebjergevej – matr. nr. 54c og 54d, Nr. Bork By, Nr. Bork).

Arealet vil kunne anvendes til græsning, græsslæt, jagt m.v.

Den skønnede kontantpris er 225.000 kr.

 

Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket og sendes til Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, hvor også yderligere oplysninger om ejendommen

kan indhentes.

Ellers kan salgsmaterialet downloades fra http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/salg-og-udleje/arealer-til-salg/

 

Ubetingede købstilbud skal sendes til ovennævnte adresse i lukket kuvert mærket ”Tilbud på 54c og 54d, Nr. Bork By, Nr. Bork” og være på Naturstyrelsens ovennævnte

adresse senest fredag den 17. august 2018 kl. 13.00.

 

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen adresse efter fristens udløb. Tilbudsgivere har adgang til at overvære åbningen.

 

Links:

Tilbudsblanket Gåsemandens jorder - NST-513-00110.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdf

Tingbogsattest.pdf

Vurderingsrapport.pdf

Billeder:

Matrikel 54c_NrBorkBy_NrBork.JPG

Matrikel 54d _NrBorkBy_NrBork - moseandel.JPG

Matrikel 54d_NrBorkBy_NrBork - græsandel.JPG

Kortoversigt.jpg

Luftfoto.jpg