Miljø- og Fødevareministeriet v/ Naturstyrelsen sælger græsningsareal m.v., Ringvejen syd for Skjern

03-07-2018

Matrikel nr. 56b, V. Birk, Skjern Jorder beliggende ved Ringvejen syd for Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Syd for Skjern sælges et areal på 35.720 m2 ved ingvejen (matr. nr. 56b, V. Birk, Skjern Jorder).

Arealet vil kunne anvendes til græsning, græsslæt v. og den skønnede kontantpris er 175.000 kr.

 

Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket og endes til Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 ksbøl, hvor også yderligere oplysninger om ejendommen

kan indhentes.

Ellers kan salgsmaterialet downloades ra http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/salg-og-udleje/arealer-til-salg/

 

Ubetingede købstilbud skal sendes til ovennævnte aresse i lukket kuvert mærket “Tilbud på 56b, V. Birk, Skjern Jorder” og/eller ”Tilbud på 54c og 54d, Nr. Bork By, Nr. Bork”

og være på Naturstyrelsens ovennævnte adresse senest fredag den 17. august 2018 kl. 13.00.

 

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen adresse efter fristens udløb. Tilbudsgivere har adgang til at overvære åbningen.

 

Links:

Tilbudsblanket areal ved Ringvejen i Skjern - NST-513-00111.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdf

Tingbogsattest.pdf

Vurderingsrapport.pdf

Billeder:

Matrikel 56b_VBirk_SkjernJorder.JPG

Kortoversigt.jpg

Luftfoto.jpg