Udbud: Flishugning af stakke - 2 delaftaler

11-07-2018

Tilbudsfrist 29. august 2018 kl. 12:00

Naturstyrelsen Driftscentret udbyder 2 delaftaler om flishugning af stakke.

 

Hele udbudsprocessen foregår via EU-Supply som er en elektronisk platform. Her findes udbudsmaterialet og her skal man også afgive sit tilbud.

 

Man skal registrere sig for at kunne hente udbudsmaterialet og for at kunne afgive tilbud.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt på denne adresse: EU-Supply 

 

Orienteringsmøde om udbuddet

Interesserede tilbudsgivere inviteres til orienteringsmøde om udbuddet. Mødet vil blive afholdt mandag den 13. august 2018 kl. 9:30 på følgende adresse: 

Naturstyrelsen 
Førstballevej 2 
7183 Randbøl
Mødelokale Kantine Nord 

Yderligere informationer om mødet fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 8.3.

 

Sociale klausuler
Driftscentret har vurderet, at det ikke er proportionalt at stille krav til sociale klausuler om ansættelse af elever/praktikanter i forbindelse med delaftale I.

Der er tale om en kontrakt på 20 måneder med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år, hvor den samlede kontraktværdi for de 4 år og 8 måneder forventes at overskride grænseværdien for, hvornår Ordregiver er forpligtiget til at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Opgaven består i flishugning af stakke ved vej. I løbet af året vil der være beskæftiget et varierende antal flishuggere, hver med én chauffør.

Der er tale om meget dyre specialmaskiner, hvilket betyder, at der er et naturligt krav om en høj effektivitet for at opgaverne er rentable for entreprenøren. Elever er ikke i stand til at levere denne høje præstation og et krav om elevpladser ville betyde en væsentlig fordyrelse af opgaven for entreprenøren og dermed Driftscentret.

Det kan derfor ikke forventes, at en elev/praktikant kan deltage i løsningen af denne type opgave.