Udbud af anlæg af vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse

12-07-2018

Ansøgningsfrist fredag den 17. august 2018, kl. 23:59
Naturstyrelsen udbyder i offentligt EU-udbud som begrænset udbud med prækvalifikation i hovedentreprise anlæg af vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse.

Udbuddet er opdelt i to delkontrakter, nemlig entreprise vest i Tønder kommune og entreprise øst i Aabenraa kommune. Udbuddet indeholder optioner om bl.a. vedligehold.

 Udbudsmaterialet findes her: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216170&B=NST

 Bemærk, at linket først bliver aktivt, når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EU-Tidende. Det kan vare op til 5 dage regnet fra afsendelsen den 10. juli 2018.

 Som angivet i udbudsbekendtgørelsen skal al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt ansøgning og afgivelse af tilbud ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

 Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

 Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

 Såfremt der opleves problemer med det elektroniske udbudssystem, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support enten på mail til: eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14.

 Naturstyrelsen har i medfør af ”følg-eller-forklar”-princippet om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud vurderet, at arbejdsopgaverne omfattet af den udbudte kontrakt ikke er relevante for uddannelses- og praktikaftaler, og at det derfor ikke er proportionalt at stille krav om ansættelse af elever.