Nyhed om Naturstyrelsens Netbutik Brænde

21-06-2018

Naturstyrelsens nuværende Netbutik Brænde, står overfor en modernisering der skal gøre den mere sikker, kundevenlig, og mere enkelt at handle i.

 

Vi ser os derfor nødsaget til at lukke den nuværende Netbutik med udgangen af juni måned 2018 – dvs. fredag, den 29. juni 2018 kl. 16.00.

 

Det forventes, at den nye ”Naturstyrelsen Netbutik Brænde” implementeres i løbet af efteråret/vinteren 2018.

 

I den mellemliggende periode vil det ikke være muligt at købe brænde hos Naturstyrelsen.

 

Så snart den nye ”Naturstyrelsen Netbutik Brænde” er i luften vil der blive sendt besked ud til alle nuværende abonnementer.

 

Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til ovennævnte kan sendes til Obfuscated Email.

 

Til orientering kan det oplyses, at der p.t. ligger brænde og evt. sankebrænde til salg i følgende områder og skove:

 

Den lokale enhed Bornholm – brænde:

  •         Almindingen

 

Med venlig hilsen

 

Naturstyrelsens Netbutik Brænde

 

 

 

Oplysning om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag i Naturstyrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, CVR 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på Obfuscated Email og telefon 72 54 30 00.

Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Oplysningerne opbevares normalt 5 år efter statens arkivregler, medmindre andre forhold gør sig gældende.

Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, Obfuscated Email og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet,  Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, Obfuscated Email over vores behandling af dine persondata.