Miljø- og Fødevareministeriet sælger tidligere skovløberbolig Højhus

14-06-2018

Tidligere skovløberbolig i smukke omgivelser.
Stenholt 8, 6400 Sønderborg

Naturstyrelsen Sønderjylland sælger skovløberboligen ”Højhus” beliggende i skovbrynet til Sønderskoven tæt ved Sønderborg. Huset er bygget umiddelbart efter genforeningen i karakteristisk stil med røde mursten og tegltag. Beliggenheden er i top, med cykelafstand til Sønderborg og mindre end én kilometer til vandet. Ejendommen ligger højt i landskabet med en flot udsigt over kuperet kulturlandskab mod øst og vest.  

Grunden er på i alt ca. 1925 m2 og består ifølge BBR af et bebygget areal på 115 m2, heraf et indbygget udhus på 48 m2.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 1.250.000 kr.

Højhus kan besigtiges efter aftale med Naturstyrelsen Sønderjylland – kontakt Rune Juelsborg Karsten, , tlf: 72 54 35 21 eller evt. 72 54 35 63.

Tilbud på køb af ejendommenskal afgivespå en særlig tilbudsblanket - se tilbudsmaterialet.

Tilbuddet skal indsendes til Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i lukket kuvert mærket ”Tilbud Højhus” og skal være enheden i hænde senest fredag d. 17. august 2018 kl. 13.00 på ovennævnte adresse. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

 

Tilbudsblanket - Højhus.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdf

Tingbog matr. 9 Sønderskov, Ulkebøl.pdf

Kort fra sagsgis.pdf

Mæglervurdering.pdf

Ejendomsrapport:

Huseftersynsordning:

Billeder:

 

Kontaktperson:

Rune Juelsborg Karsten
Forstfuldmægtig l Naturstyrelsen Sønderjylland
+45 72 54 35 21 | +45 22 19 65 16 l