Dæmpegård udlejning

16-05-2018

Udleje af Dæmpegård - Tokkekøb Hegn

Informationsmateriale og ansøgningsbetingelser vedr. leje af Dæmpegård til privat bolig

Dæmpegård er en smuk ejendom i bindingsværk, der ligger midt i skoven. Du kan se flere billeder af ejendommen nederst på denne side.

Beliggenhed:

Dæmpegårdsvej 26-28, 3450 Allerød.

Udlejes pr:

1. oktober 2018 eller før.

Parkering:

Hvis du ikke gør brug af tilbuddet om en fremvisning, og vælger at se på ejendommen på egen hånd, er det vigtigt, at du respekterer forbuddet mod indkørsel. Du skal derfor parkere på en af vores P-pladser i udkanten af skoven. 

Du kan se vores P-pladsers placering på dette kort:

Parkering Dæmpegård

Aftalens genstand:

Boligarealet består af et hovedhus på 240 m2 (BBR) og en stald/værkstedslænge på 261 m2. Dertil tidligere ”mandskabsrum/gildestue” på 137 m2 med køkken og bad. Endelig to garager/lader på henholdsvis 83 og 60 m2. Grunden er på 10.000 m2 og inkluderer direkte adgang til sø og skov. 

Der vil være mulighed for forpagtning af 4,2 hektar græsningsarealer i tilknytning til gården. 

Den månedlige husleje udgør 13.100 kr. eksklusive alle udgifter. Dertil krav om garantistillelse af renoveringsbeløb.

Ejendommens  tilstand og vedligehold:

Lejer overtager alt vedligehold af ejendommen. Ejendommen er beboelig, men hvis der ønskes en tidssvarende bolig, må der påregnes en betydelig renovering af stuehuset ligesom staldlængen trænger til omfattende vedligehold.Det nuværende køkken er meget slidt, ligesom varmeanlægget trænger til udskifning. Ligeledes er mange vægge, gulve og mure meget skæve og trænger til istandsættelse.

Som en del af udlejningen skal Naturstyrelsen godkende en 3 årig vedligeholdelsesplan for udvendig vedligeholdelse. Opfyldelse af vedligeholdelsesplanen skal garanteres ved, at der stilles bankgaranti for hele eller dele af planens budget.

Mulighed for besigtigelse:

Der vil være offentlig besigtigelse af ejendommen den 24. maj 2018 kl 14-16 og den 13. juni 2018 kl 14-16

Deltagelse i disse fremvisninger bevirker, at der på de 2 dage undtagelsesvis kan køres helt ind til Dæmpegård.
Indkørsel skal da ske via Stumpedyssevej og videre ad skovvejen Bomvej. Parkering på Dæmpegårds gårdsplads.
Den tilladte rute ind til Dæmpegård de 2 dage kan ses på dette kort:

Indkørsel på fremvisningsdagene

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i de offentlige besigtigelser, kan du eventuelt tage kontakt til nedenstående kontaktperson.

Frist for ansøgning om leje:
Den 15. august 2018 kl. 12.00.

Kontaktperson:

Jesper Tranberg, , tlf. 7254 3311

Interessetilkendegivelse sendes til:

Naturstyrelsen, Østsjælland, Fægyden 1, 3500 Værløse, eller som mail til: . Kuverten/mailen skal tydeligt mærkes ’Dæmpegård - Må ikke åbnes i postmodtagelsen’.

Der forventes som minimum oplyst:

_________[Navn], ________[adresse], _______ [tlf/mail] ønsker at leje Dæmpegård med overtagelse 1. oktober og vil stille en bankgaranti på ___________[kr.] til at dække de første 3 års istandsættelse.

Behandling af ansøgninger og udvælgelse:

Ansøgninger behandles fortroligt. Enheden vil udvælge et antal ansøgere, som bliver indkaldt til samtale.

Enheden forbeholder sig ret til at vælge frit blandt ansøgerne, og om fornødent ikke at vælge nogen såfremt ingen skønnes egnede herunder, at istandsættelsesbeløbet ikke skønnes at være nok til at sikre ejendommens langsigtede vedligehold.

Der vil blive lagt betydelig vægt på:

  • Plan for istandsættelse og størrelsen på den stillede bankgaranti for istandsættelse - hvor højeste beløb vægtes mest
  • Det generelle indtryk og seriøsitet af lejer ud fra samtale

Yderligere materiale:

Lejekontrakt

BBR oplysninger