Græs- og naturarealer udbydes ved Gl. Frederikskog - Fenner

05-11-2018

Tilbudsfrist : Mandag d. 17. december 2018 kl. 13:00.

Matr. nr. 87, 164 samt del af 118 Gl. Frederikskog, Højer - 12 ha.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og løber til og med den 31. december 2019, hvorefter den ophører uden opsigelse.

Arealet bortforpagtes med henblik på afgræsning og/eller høslet.

Kontrakter, kortbilag og tilbudsskema kan downloades her: