Græs- og naturarealer udbydes ved Gl. Frederikskog Storfenne I, Højer

05-11-2018

Tilbudsfrist : Mandag d. 17. december 2018 kl. 13:00.

Matrikel nr. 8, 10, 61, 136, 144, 147, 148 og 167 Gl. Frederikskog, Højer - 48 ha.

Arealet bortforpagtes for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år. Forpagtningen er gældende i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2023 (begge dage inklusiv). 

Arealet bortforpagtes med henblik på afgræsning med kreaturer.

 

Kontrakter, kortbilag og tilbudsskema kan downloades her:

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet