Græs- og naturarealer udbydes ved Mandø Forland, Ribe

05-11-2018

Tilbudsfrist : Mandag d. 17. december 2018 kl. 13:00.

Matrikel nr. 111b, del af 114 samt 8h Mandø By, Mandø - 111 ha.

Arealet bortforpagtes for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år. Forpagtningen er gældende i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2023 (begge dage inklusiv). 

Arealet bortforpagtes med henblik på fælles fåregræsning på dige og forland i samarbejde med fåreavler Niels Chr. Nielsen, som har kontrakt på digearealerne.

 

Kontrakter, kortbilag og tilbudsskema kan downloades her:

 

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet