Græs- og naturarealer udbydes ved Rudbøl Kog vest for Vidå, Højer

05-11-2018

Tilbudsfrist : Mandag d. 17. december 2018 kl. 13:00.

Matrikel nr. 43, 83, 87, 98, 124, 156, 157, 186, 190, 218 og 253 Rudbøl Kog, Højer - 30 ha

Arealet bortforpagtes for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år. Forpagtningen træder i kraft den 1. januar 2019 og løber til den 31. december 2023, begge dage inklusive.

Arealet bortforpagtes med henblik på afgræsning med kreaturer.

Kontrakter, kortbilag og tilbudsskema kan downloades her:

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet