Græs- og naturarealer udbydes ved Stursbøl Hegn

05-11-2018

Tilbudsfrist : Mandag d. 17. december 2018 kl. 13:00.

Del af matr. nr. 42 Stursbøl, Oksenvad - 12 ha.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og løber til og med den 31. december 2019, hvorefter den ophører uden opsigelse.

Arealet udlejes med henblik på høslet eller produktion af wrap.

Kontrakter, kortbilag og tilbudsskema kan downloades her:

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet