Skønt naturareal direkte ned til Langesø

30-11-2018

Matr.nr. 12ag, 12ay og 12ax, Harreshøj By, Tikøb beliggende 3080 Tikøb

 

Naturstyrelsen Nordsjælland sælger et 6.610 m2 stort græs, skov og moseareal direkte til Langesø. Arealet består af matr.nr. 12ag, 12ay og 12ax alle beliggende med skel til hinanden.

Området omkring er udlagt som sommerhusområde.

Grunden er på i alt 6.610 m2.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 132.300,00 kr.

Interesserede købere opfordres til selv at besigtige arealerne.

Yderligere oplysninger om arealerne kan indhentes hos skovfoged Niels Worm, , tlf. 72 54 31 94/ 23 21 53 14

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter regler fastsat i Finansministeriets cirkulære om salg af statens ejendomme.

Ubetinget tilbud skal være modtaget hos Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted i lukket kuvert mærket ”Tilbud på arealer ved Harreshøj By, Tikøb” senest mandag d. 28. januar 2019 kl. 13.00.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

 

Links:

TILBUDSBLANKET.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdf

Tingbogsattest - matr.nr. 12ag.pdfTingbogsattest - matr.nr. 12ax.pdfTingbogsattest - matr.nr. 12ay.pdf

Ejendomsdatarapport, Storesøvej 13.pdfEjendomsdatarapport, Storesøvej 15.pdf

Ejendomsmæglervurdering.pdf

Oversigtskort.pdfOversigtskort matrikel.pdfOversigtskort beskyttede naturtyper.pdfOversigtskort orto.pdf