Bestandsgående flishugning i Jylland og på Fyn - 2 delaftaler

07-11-2018

Tilbudsfrist 10. december 2018 kl. 12:00

Hele udbudsprocessen foregår via EU-Supply som er en elektronisk platform. Her findes udbudsmaterialet og her skal man også afgive sit tilbud.

 

Man skal registrere sig for at kunne hente udbudsmaterialet og for at kunne afgive tilbud.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt på denne adresse: EU-Supply

 

Orienteringsmøde om udbuddet:

Interesserede tilbudsgivere inviteres til orienteringsmøde om udbuddet. Mødet vil blive afholdt den 22. november 2018 kl. 10:00 på følgende adresse:

Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Mødelokale Kantine Nord

Yderligere informationer om mødet fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 8.3.

 

Sociale klausuler
Driftscentret har vurderet, at det ikke er proportionalt at stille krav til sociale klausuler om ansættelse af elever/praktikanter i forbindelse med delaftale I.

Der er tale om en kontrakt på 36 måneder med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år, hvor den samlede kontraktværdi for de 5 år forventes at overskride grænseværdien for, hvornår Ordregiver er forpligtiget til at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Opgaven består i bestandsgående flishugning og udkørsel. I løbet af året vil der være beskæftiget et varierende antal flishuggere og udkørselsmaskiner, hver med én chauffør.

Der er tale om meget dyre specialmaskiner, hvilket betyder, at der er et naturligt krav om en høj effektivitet for at opgaverne er rentable for entreprenøren. Elever er ikke i stand til at levere denne høje præstation og et krav om elevpladser ville betyde en væsentlig fordyrelse af opgaven for entreprenøren og dermed Driftscentret.