Udleje af salgsstader på Lakolk Strand, Rømø

15-11-2018

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder tre salgsstader på Lakolk Strand og en salgsstade på Sønderstrand, Rømø.

Der udbydes i alt 4 slagsstader. 3 er placeret på Lakolk Strand, og skal opstilles ved de nummererede pæle, som vist på bilag 1.  Et salgsstade udbydes på Sønderstrand og slag opstilles indenfor det markerede område på bilag 1. Fra salgsstadet må der kun sælges føde- og drikkevarer.

Kontraktperiode er fra den 01.01.2019 til den 31.12.2022, kontrakten er uopsigelig i perioden: Kontrakten kan dog opsiges, såfremt begge parter er enige herom og med mulighed for 5 års forlængelse.

Tilbud skal være Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridevej 3, 6510 Gram, i hænde senest mandag den 03. december 2018, kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive slette, eller returneret uden at være åbnet.

Tilbuddet kan sendes elektronisk til: Obfuscated Email

 

Tilbud skal mærkes "Salgsstader på Rømø"

 

Eller sendes pr. post til:

Naturstyrelsen Vadehavet

Skovridervej 3

6510 Gram

Att. Asger Thode Kristensen

 

 

Bilag

 

Asger Thode Kristensen

Naturforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet