Naturstyrelsen Blåvandshuk udbyder forpagtning af 13 græs- og naturarealer

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtninger af de 13 arealer, der er beskrevet i annoncen og de bilagte kontraktudkast (bilag 1-13).

Arealerne ønskes forpagtet ud for en 5-årig periode.

Bud på sendes til Aalholtvej 1, 6840 Oksbøl eller Obfuscated Email, senest torsdag den 28. januar 2019 kl. 14.00. Bud sendes på tilbudsblanket (bilag 14). Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med "Tilbud på forpagtning af naturarealer i Blåvandshuk".

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Når Naturstyrelsen Blåvandshuk bortforpagter arealer med mulighed for grundbetaling vil der som hovedregel medfølge betalingsrettigheder. Betalingsrettighedernes værdi udgør ca. kr. 1.260 ekskl. grønt tilskud.

Flere oplysninger fremgår af udbudsannoncen og de enkelte kontraktudkast.

 

 

Kontaktpersoner:

 

Mads Bank-Mikkelsen

Henrik Lykke Sørensen

Telefon 21 41 86 13

Telefon 20 11 89 54

Arealerne 1) – 10)

Arealerne 11) – 13)

 

Bilagsliste

Udbudsannonce

Bilag 1: Stavsholm

Bilag 2: Gjalbæk Bro

Bilag 3: Øster Enge

Bilag 4: Lønborg Hede Vest

Bilag 5: Hestholm Vest

Bilag 6: Jernbanefenne Syd

Bilag 7: Hestholm Øst

Bilag 8: Lønborg Enge

Bilag 9: Lønborg Hede Slæt

Bilag 10: Poldene

Bilag 11: Små agre i Vrøgum og Kærgård

Bilag 12: Lille Fælsig

Bilag 13: Gåsehullerne

Bilag 14: Tilbudsblanket

Bilag 15: Tro-og love erklæring

Bilag 16: Oversigtskort Skjern Enge og Lønborg

Bilag 17: Oversigtskort Kærgård, Vejers og Fanø

Søg i arkivet