Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder forpagtning af græsarealer i Hvinningdal, Silkeborg

10-01-2019

Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder forpagtning af græsarealer, Hvinningdal Nord og Hvinninggård, i Hvinningdal skov, Silkeborg.
Arealerne er i alt ca. 9,3ha. overdrev, for en 5 årig periode.

Bud kan sendes til AAT: Ida O. Marquardtsen på mail shl@nst, senest onsdag den 30. januar 2019 kl. 12.00. I overskriften skal der stå: Bud Hvinningdal 2019.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Ida O. Marquardtsen

 

Bilag:

Udbusannonce

Udkast til forpagtningskontrakt Hvinningdal Nord

Udkast til forpagtningskontrakt Hvinninggård

Tilbudsblanket 

Tro og Love Erklæring 

Oversigtskort 

Hviningdal Nord kort 

Hvininggård kort