Forpagtning af græsning i Ekkodalen og Grønnevad

02-05-2019

Naturstyrelsen søger forpagter til både den kendte og den "hemmelige" del af den ikoniske sprækkedal Ekkodalen.

Naturstyrelsen udbyder forpagtningen af naturarealerne Ekkodalen og Grønnevad, som ligger i forlængelse af hinanden. De 20,1 hektar i Ekkodalen omfatter bornholms nok mest kendte sprækkedal mens de 13,0 hektar i Grønnevad omfatter den mindre kendte fortsættelse af sprækkedalen øst for Almindingsvej.

Arealerne består af eng, overdrev og slette, og formålet med udbudet er at sikre pleje af den lysåbne natur i sprækkedalen. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske, fjerne næring fra arealerne og give plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne. På denne måde øges den biologiske mangfoldighed på arealerne samtidig med at landskabsværdierne sikres.

Derfor søger Naturstyrelsen forpagtere, der kan græsse arealerne med robuste kvægracer med et græsningstryk der sikrer, at vegetationen har varieret højde på arealerne. Der må ikke tilskudsfodres. Der er i 2018 blevet opsat nye hegn omkring en stor del af arealerne.

Forpagtningen er femårig med start 1. januar 2020. Fristen for at afgive tilbud er 3. juni 2019 klokken 12.

Dokumenter - annoncering og bilag

Annoncering - forpagtning af græsning Ekkodalen og Grønnevad

Bilag 1.1 Ekkodalen - kontraktudkast

Bilag 1.2 Grønnevad - kontraktudkast

Bilag 2.1 Tilbudsblanket Ekkodalen græsning

Bilag 2.2 Tilbudsblanket Grønnevad græsning

Bilag 3 Tro og love erklæring

Spørgsmål og svar

Stillede spørgsmål og svar på disse (opdateret 28/05-2019)