Indbydelse til dialogmøde vedrørende udbud af dyrehold mv. i Vestskoven, Albertslund

21-05-2019

Mødet afholdes den 12. juni kl. 13.00 til 15.30

Naturstyrelsen Hovedstaden indbyder interesserede og potentielle tilbudsgivere til dialogmøde omkring kommende udbud i Vestskoven.

Mødet foregår på arealerne i Vestskoven. Mødestedet er på hjørnet af Østbakkevej/Petersborggårdvej, 800 meter øst for Risby, 2620 Albertslund.

Mødet foregår på arealerne i Vestskoven

Formålet med mødet er at skabe øget dialog med nuværende og fremtidige forpagtere.

Ydermere ønsker Naturstyrelsen Hovedstaden at orientere om de overordnede tanker og rammer for de udbud, der er undervejs.

Konkret påtænkes at udbyde følgende i étsamlet udbud:

  • Daglig drift af Vestskovens økologiske dyrehold af ca. 35 stk. højlandskvæg samt kalve
  • Medfølgende forpagtning af ca. 67 ha græsningsareal og omkring 40 ha slætareal
  • Dyrehold og arealer er i dag økologiske og udbuddet forudsætter, at de fortsætter i økologisk drift
  • Årlig rabatslåning langs veje og ridestier (i alt 160 km løbende meter). Hertil forventes ekstra tilkøb på småarealer.
  • Årlig slåning med armklipper af p-pladser (7 stk. på i alt ca. 3 km løbende meter) og stengærde (3 km løbende meter).
  • Årlig afpudsning af brak/naturarealer i alt 3 ha.

I dette udbud medfølger/virksomhedsoverdrages én landbrugsuddannet medarbejder, der på nuværende tidspunkt er ansat i Naturstyrelsen Hovedstaden som skovløber.

Tilmelding skal ske til undertegnede senest tirsdag den 11. juni på mail: Obfuscated Email

Af tilmeldingen bedes der oplyst firmanavn samt antal deltagere.

Med venlig hilsen

Lars Stubkjær

Skovfoged

Naturstyrelsen Hovedstaden