Offentligt møde: Elmelund Skov udvides mod øst og vest – hvordan skal de nye arealer bruges?

20-05-2019
Kort over Elmelund og mødested

Elmelund Skov vokser med 12 ha. I 2019 blev der først opkøbt ca. 6 ha landbrugsjord til skovrejsning ved Ravnebjerggyden 40 og senest er der købt ca. 6 ha landbrugsjord ved Bavnedamsvej 21.

Nu skal der laves en plan for de nye arealer. Der skal planlægges for, hvor der skal plantes skov, være lysåbne arealer, stier mv.

Alle med interesse i skovrejsningen er velkomne til at bidrage med ideer til de nye skovområder.

Program:

 - Markvandring. Start på arealet ved Ravnebjerggyden og bagefter på arealet ved på Bavnedamsvej

 - Præsentation af den første skitse til plan

 - Ideer fra borgere

Tid: 22. maj kl. 18.30 – ca. 21.00

Mødested: Ved Ravnebjerggyden 20-28. Herfra egen transport videre til Bavnedamsvej 21.

Tilmelding: Anni Borup, Obfuscated Email

 

Link til Nyhedsbrev om Elmelund Skov nr. 25