Udbud af Natur-, kultur-, og bevoksningspleje, samt skovvedligehold og publikumsopgaver på Naturstyrelsen Thy

14-05-2019

Tilbudsfrist: den 12. juni 2019, kl.14.00.

Kontrakten vedrører udbud af Natur-, kultur-, og bevoksningspleje, samt skovvedligehold og publikumsopgaver på Naturstyrelsen Thy.

Opgaverne består af en bred vifte af opgaver i skovdriften i Naturstyrelsen Thy´s østlige plantager, herunder udrensning af uønsket opvækst, udrensning i hovedtræarten samt uønsket opvækst i ældre kulturer og udrensning af løvtræslommer, samt naturpleje af lysåben natur og fortidsminder. Dertil kommer diverse ad hoc opgaver.

Udbuddet er delt op i 2 delaftaler. Delaftale 1 ”Manuelt og motormanuelt skovarbejde” og Delaftale 2 ”Manuelt og maskinelt skovarbejde”. Der virksomhedsoverdrages én medarbejder pr. delaftale.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Der kan ikke afgives tilbud på dele af de enkelte delaftaler. Der vælges én tilbudsgiver pr. delaftale. Samme tilbudsgiver kan tildeles begge aftaler.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber i 3 år og 7 måneder, hvorefter den ophører uden yderligere varsel.

Tilbudsfrist: den 12. juni 2019, kl.14.00.   

Udbudsmaterialet findes her: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239397&B=NST

Ordregiver inviterer alle interesserede aktører til orienteringsmøde om udbuddet. Mødet vil blive afholdt 23/5-2019 kl. 14.00. På mødet vil Ordregiver forklare baggrunden for udbuddet samt formålet med den udbudte kontrakt. Ordregiver vil også give en mere generel orientering om udbudsmaterialets opbygning.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes Tilbudsgiver via mail til senest fem dage inden mødet meddele, hvorvidt Tilbudsgiver agter at deltage i orienteringsmødet og med oplysning om antal deltagere. Ordregiver tager forbehold for at reducere antallet af repræsentanter pr. tilbudsgiver.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske skriftligt via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Såfremt der opleves problemer med det elektroniske udbudssystem, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support enten på mail til: eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14