Indbydelse til dialogmøde vedrørende udbud af driftsopgaver ved Naturstyrelsen Sønderjylland

13-03-2019

Naturstyrelsen Sønderjylland indbyder interesserede og potentielle tilbudsgivere til dialogmøde omkring kommende udbud i Sønderjylland.

Mødet foregår mandag den 1. april fra kl. 13.00 – 15.30 på Naturstyrelsen Sønderjyllands adresse:

Felstedvej 14, 6300 Gråsten

Formålet med mødet er overordnet at skabe øget dialog med skoventreprenørbranchen.

Ydermere ønsker Naturstyrelsen Sønderjylland at orientere om enhedens sammensætning og geografi, samt om udbud, der er undervejs.

Konkret udbydes følgende driftsopgaver i løbet af foråret 2019 med kontraktstart i 2020:

  • Manuel skovning af stort løvtræ
  • Manuel plantning og kulturpleje
  • Bevoksningspleje

I dette udbud medfølger / virksomhedsoverdrages én skovarbejder, der på nuværende tidspunkt er ansat i Naturstyrelsen Sønderjylland.

Herudover forventer vi senere i 2019 at udbyde:

  • Manuel skovning af stort løvtræ
  • Udtransport af effekter efter manuel skovning
  • Traktoropgaver; rabatslåning og vedligeholdelse af vores skovveje mm.

I disse udbud medfølger ingen medarbejdere eller materiel.

Tilmelding skal ske til undertegnede senest torsdag den 28. marts på mail:

Af tilmeldingen skal fremgå firmanavn samt antal deltagere.

Med venlig hilsen

Per Lorenzen

Skovfoged, Naturstyrelsen Sønderjylland