Naturstyrelsen Thy udbyder 11 bistadepladser

08-03-2019

Arealerne i dette udbud ligger jævnt fordelt i hele Thy og Hanherred, fra Lodbjerg plantage i syd til Fosdal plantage i nord. Hver stadeplads står i tilknytning til, eller umiddelbar nærhed af, lysåbne arealer, oftest hedearealer. For hver stadeplads er der af Naturstyrelsen fastsat et maksimalt antal stader som må opstilles.

Kapacitet og pris for stadepladserne

Hver stadeplads må maksimalt benyttes til at udsætte op til 15 eller op til 30 stader, svarende til én bifamilie pr. stade. Det maksimale antal er beskrevet i den kontrakt der gælder for den specifikke stadeplads. Prisen for små pladser er årligt kr. 1.000 og for store kr. 1.750 og beløbet pristalsreguleres årligt. Beløbene gælder uanset om man udnytter pladsen med max. antal stader på den enkelte plads.

Vilkår for ansøgning

Tildeling af stadepladser foregår ved lodtrækning blandt de rettidigt modtagne ansøgninger. Alle ansøgninger udtrækkes og nummereres, ”1, 2, 3 osv.”, herefter tilbydes stadepladserne til de først udtrukne ansøgere, ved afslag tilbydes stadepladserne til nummer 2 fra lodtrækningen osv.

Tilbud pr. brev skal være enheden i hænde seneste fredag den 22. marts 2019 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter ansøgningsfristen kommer ikke med i lodtrækningen. Postadressen er som følger: Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted. Kuverten bedes mærket: ”Tilbud på [arealets nummer]”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen Thy, tlf. 72 54 39 65 eller via e-mail: Obfuscated Email.

Udbudsannonce, kortbilag, kontrakt, tilbudsblanket og tro- og loveerklæring kan findes og udskrives ved at klikke ind på de enkelte arealer her nedenfor.

Indskrivning på interessentliste

Ønsker du at blive orienteret ved fremtidige udbud af bistadepladser i Thy bedes du sende en mail til Obfuscated Email. Så sørger vi for at indskrive dig på vores interne interessentliste.

1. Kællingvigvej, Vangså – 36-0059

Lejekontrakt – Kællingvigvej, Vangså 36-0059

Bilag 1 - Kortbilag Kællingvigvej, Vangså

Bilag 2 - Tilbudsblanket Kællingvigvej, Vangså

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

2. Nystrupvej – 36-0087

Lejekontrakt – Nystrupvej 36-0087

Bilag 1 - Kortbilag Nystrupvej

Bilag 2 - Tilbudsblanket Nystrupvej

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

3. Tvorup Plantage – 36-0119

Lejekontrakt – Tvorup Plantage 36-0119

Bilag 1 - Kortbilag Tvorup Plantage

Bilag 2 - Tilbudsblanket Tvorup Plantage

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

4. Kronens Hede, Vandet Plantage – 36-0121

Lejekontrakt – Kronens Hede, Vandet Plantage 36-0059

Bilag 1 - Kortbilag Kronens Hede, Vandet Plantage

Bilag 2 - Tilbudsblanket Kronens Hede, Vandet Plantage

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

5. Lodbjerg Øst – 36-0126

Lejekontrakt – Lodbjerg Øst 36-0126

Bilag 1 - Kortbilag Lodbjerg Øst

Bilag 2 - Tilbudsblanket Lodbjerg Øst

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

6. Lodbjerg Syd – 36-0167

Lejekontrakt – Lodbjerg Syd 36-0167

Bilag 1 - Kortbilag Lodbjerg Syd

Bilag 2 - Tilbudsblanket Lodbjerg Syd

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

7. Førby Hedevej, Stenbjerg Plantage - 36-0186

Lejekontrakt – Førby Hedevej, Stenbjerg Plantage 36-0186

Bilag 1 - Kortbilag Førby Hedevej, Stenbjerg Plantage

Bilag 2 - Tilbudsblanket Førby Hedevej, Stenbjerg Plantage

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

8. Fosdal Plantage – 36-0189

Lejekontrakt – Fosdal Plantage 36-0189

Bilag 1 - Kortbilag Fosdal Plantage

Bilag 2 - Tilbudsblanket Fosdal Plantage

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

9. Korsø Plantage – 36-0189

Lejekontrakt – Korsø Plantage 36-0302

Bilag 1 - Kortbilag Korsø Plantage

Bilag 2 - Tilbudsblanket Korsø Plantage

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

10. Bjålum, Madsbøl Plantage – 36-0303

Lejekontrakt – Bjålum, Madsbøl Plantage 36-0303

Bilag 1 - Kortbilag Bjålum, Madsbøl Plantage

Bilag 2 - Tilbudsblanket Bjålum, Madsbøl Plantage

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

11. Lodbjerg Vest – 36-0372

Lejekontrakt – Lodbjerg Vest 36-0372

Bilag 1 - Kortbilag Lodbjerg Vest

Bilag 2 - Tilbudsblanket Lodbjerg Vest

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring