Udbud af afgræsning på Nyord Strandenge 2020-2024

07-11-2019

Tilbudsfrist: 1. december 2019 kl. 12.

Græsningslauget Nyord Strandenge udbyder for perioden 2020-24 afgræsningen på Nyord strandenge i 3 separate 5-årige græsningsaftaler. De tre områder er på henholdsvis ca. 140, 60 og 200 ha.

Arealerne ønskes afgræsset med kreaturer. Ammekøer med kalve og stude af hårdføre racer er prioriteret. Arealerne er økologiske. Lang græsningssæson, med et græsningstryk på 0,7 - 0,9 storkreaturer per ha med sen udbinding, og foldstyring i strandfolde, mellem- og inderfolde aht det unikke fugleliv. Der er tillige kombinationsdrift med folde med høslæt for at begunstige variationen i det unikke botaniske artsindhold, som skal tåles.

Vilkår for udbud og afgræsning er beskrevet i:

Bilag 1: udbudsbeskrivelse

Bilag 2: græsningsaftale delområde I

Bilag 3: græsningsaftale delområde II

Bilag 4: græsningsaftale delområde III

Bilag 5: Tilbudsblanket (opdateret den 13. november 2019)

 

Afgivelse af tilbud

Der kan afgives bud på et eller flere delområder senest 1. december 2019 kl. 12.00 ved fremsendelse af udfyldt tilbudsblanket (bilag 5), som sendes til:

Græsningslauget Nyord Strandenge

c/o Landboforeningen VKST, Økologisk Rådgivning

Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Att.: Therese Bloksted, E-mail:

 

Kontaktpersoner:

Søren Ring, biolog i Fugleværnsfonden og formand for GNS, telefon 5190 4397

Jørgen S. Nielsen, specialkonsulent Naturstyrelsen Storstrøm og næstformand for GNS, telefon: 2249 6599