Udbud Maskinskovning og udkørsel i Midtjylland – primært skovene omkring Silkeborg

08-10-2019

Tilbudsfrist 4. november 2019, kl. 12:00

Nærværende udbud omfatter maskinskovning og udkørsel af effekter i nål- og løvtræsbevoksninger. Arbejdet vil foregå i Midtjylland – primært skovene omkring Silkeborg.

Der skal årligt maskinskoves og udkøres 15.000 KFM, med en variation på +/- 20 %. 

Kontrakten træder i kraft 1. januar 2020 og løber indtil den 31. december 2022, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Kontrakten kan forlænges af Naturstyrelsen på uændrede betingelser med et skriftligt varsel til Entreprenøren på 3 måneder. Forlængelse kan ske 2 gange, hver gang med op til 1 års forlængelse.

Udbudsmaterialet findes her: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251295&B=NST

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger om udbuddet, eksempelvis besvarelse af spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Teknisk support til det elektroniske udbudssystem fås ved mail til  eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14. 

Det er Naturstyrelsens vurdering, at arbejdsopgaverne i kontrakten stiller store krav til maskinførernes kompetencer og erfaring på området, samtidig med at det er nødvendigt at sikre effektiv udnyttelse af de kostbare specialmaskiner. Tilsyn med henblik på korrekt opgavevaretagelse, arbejdssikkerhed og uddannelse kan endvidere være en særlig udfordring pga. opgavernes geografiske spredning. Et krav om anvendelse af elever forventes som følge af disse forhold at ville medføre en ikke ubetydelig fordyrelse af opgavens løsning. Naturstyrelsen har derfor ud fra en samlet betragtning vurderet, at det ikke er proportionalt at stille krav om uddannelses- og praktikaftaler, og udbuddet gennemføres således uden brug af sociale klausuler, hvilket hermed offentliggøres.