Naturstyrelsen sælger naturskønt beliggende ejendom

03-04-2020

Havnbjergvej 21, Oksbøl, 6430 Nordborg

Naturstyrelsen Sønderjylland sælger stuehus med udhuse og have beliggende naturskønt midt i den nyligt tilplantede Oksbøl Skov på Nordals. Stuehuset er opført i 1925 og renoveret i 1995, mens driftsbygningerne er opført i perioden 1960–1975. Stuehuset fremstår pænt og velholdt mens driftsbygningerne trænger til renovering. På grunden er ca. 0,2 hektar tilplantet med frugttræer. Husets have ligger ugeneret bag en høj bøgehæk og fra 1. sal er der udsigt ud over den nyplantede skov. Afstanden til Nordborg og Sønderborg er henholdsvis 3 og 25 km.  

Grunden er på i alt 11.783 m2 og har ifølge BBR et boligareal på 155 m2 og endvidere bebyggede arealer på samlet 2.420 m2 (fordelt på hhv. maskinhus, staldbygning, lade og garage).

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 910.000 kr.

Ejendommen kan besigtiges efter aftale med Naturstyrelsen Sønderjylland – kontakt skovrider Inge Gillesberg på e-mail  eller tlf. 72 54 35 63.

Tilbud på køb af ejendommenskal afgivespå en særlig tilbudsblanket - se tilbudsmaterialet.

Tilbuddet skal indsendes til Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten, i lukket kuvert mærket ”Havnbjergvej 21” og skal være enheden i hænde senest torsdag d. 4. juni 2020 kl. 13.00 på ovennævnte adresse.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

 

Links til salgsmateriale:

TILBUDSBLANKET - Havnbjergvej 21.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdfTingbog.pdf

bbr_meddelelse.pdfenergimaerke_2019-10-08_1.pdf 

Tilstandsrapport.pdfel_eftersynsrapport_2019-10-03_1.pdfrapport.pdf

Afslag på ejerskifteforsikringtilbud Havnbjergvej 21 DOK9363019.pdfOpdateret rids, Oksbøl Ejerlav, Oksbøl - 84a.pdf

Vurderingsstyrelsens udtalelse om handelspris af 11. februar 2020.pdfDeklaration om pesticidfri drift.pdf