Naturstyrelsen sælger saneringsmoden ejendom på Nordals

03-04-2020

Havnbjergvej 13, Oksbøl, 6430 Nordborg

Naturstyrelsen Sønderjylland sælger stuehus med tilhørende driftsbygninger beliggende mellem land og by i Oksbøl på Nordals. Stuehuset er opført i år 1850, mens flere af driftsbygningerne (lader, stalde og maskinhus) er af nyere dato. Stuehus og staldbygninger er registreret som bevaringsværdige med SAVE-værdien 4. Ejendommen fremstår saneringsmoden og det meste af bygningsmassen kræver gennemgående renovering, alternativt nedrivning.

Ejendommen ligger i udkanten af Oksbøl by, kun et stenkast fra den nyplantede Oksbøl Skov og med udsigt til byens kirke. Her er således mulighed for at erhverve en bynær landejendom med et stort udviklingspotentiale.

Grunden er på i alt 12.684 m2 og har ifølge BBR et boligareal på 356 m2 og endvidere bebyggede arealer på samlet 1.665 m2.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 150.000 kr.

Ejendommen kan besigtiges efter aftale med Naturstyrelsen Sønderjylland – kontakt skovrider Inge Gillesberg på e-mail  eller tlf. 72 54 35 63.

Tilbud på køb af ejendommenskal afgivespå en særlig tilbudsblanket - se tilbudsmaterialet.

Tilbuddet skal indsendes til Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten, i lukket kuvert mærket ”Tilbud på Havnbjergvej 13, Oksbøl” og skal være enheden i hænde senest torsdag d. 4. juni 2020 kl. 13.00 på ovennævnte adresse. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

 

Links til salgsmateriale:

TILBUDSBLANKET - Havnbjergvej 13.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdfTingbogsattest.pdfKortbilag.pdf

bbr_meddelelse.pdfTilstandsrapport, Havnbjergvej 13, Oksbøl.pdfEnergimaerke, Havnbjergvej 13, Oksbøl.pdf

Elinstallationsrapport, Havnbjergvej 13, Oksbøl.pdfrapport.pdf

Ejendomsmæglervurdering af 13. december ved EDC.pdfAfslag på ejerskifteforsikring, Havnbjergvej 13, Oksbøl.pdf