Nyt om brændestakke fra Naturstyrelsen

18-05-2020

Der er lagt nye brændestakke i Naturstyrelsens Brændebutik fra lokalenheden Nordsjælland under følgende skove:

  • Brøde Skov
  • Klosterris Hegn

Naturstyrelsens Brændebutik kan findes via følgende link: https://braendebutik.nst.dk/forside