Naturstyrelsen Thy udbyder forpagtning af 4 lysåbne naturarealer

07-12-2020

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 4 naturarealer på i alt 27,06 ha til afgræsning

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 4 naturareal på 27,06 ha. til afgræsning. Arealerne skal plejes med fast lavt græsningstryk.

Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes. Brakpudsning og tilskudsfodring er ikke tilladt.

Udbudsannonce, kort, forpagtningskontrakt, tilbudsblanket, tro- og loveerklæring og naturmålsplan kan findes og udskrives ved at klikke ind på arealet nedenfor.

Tilbud pr. brev eller mail skal være enheden i hænde seneste onsdag den 16. december 2020 kl. 12.00Tilbud på mail skal sendes til Obfuscated Email. Postadressen er  som følger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted.

Kuverten bedes mærket arealnummer, der fremgår af udbudsannoncen. Ved tilbud på mail bedes dette angivet i emnefelten.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen Thy, tlf. 7254 3966 eller via E-mail: Obfuscated Email

Stenbjerg – 6,64 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Ingeborgs Bakker – 10,73 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Svinkløv Syd – 5,40 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Fosdal afd. 1760d – 4,29 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Claus Rasmussen

Konstitueret skovrider