Naturstyrelsen Thy udbyder forpagtning af 7 lysåbne naturarealer

04-12-2020

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 7 naturarealer på i alt 85,19 ha til afgræsning og slæt

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 7 naturareal på 85,19 ha. til afgræsning og slæt. 6 af arealerne skal plejes med fast lavt græsningstryk. På 1 af arealerne skal der tages slæt.

Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes. Brakpudsning og tilskudsfodring er ikke tilladt.

Udbudsannonce, kort, forpagtningskontrakt, tilbudsblanket, tro- og loveerklæring og naturmålsplan kan findes og udskrives ved at klikke ind på arealet nedenfor.

Tilbud pr. brev eller mail skal være enheden i hænde seneste onsdag den 16. december 2020 kl. 12.00Tilbud på mail skal sendes til Obfuscated Email. Postadressen er  som følger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted.

Kuverten bedes mærket arealnummer, der fremgår af udbudsannoncen. Ved tilbud på mail bedes dette angivet i emnefelten.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen Thy, tlf. 7254 3966 eller via E-mail: Obfuscated Email

Lild Strandkær – 23,45 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Tovsig – 4 små arealer på i alt 4,30 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Sundby Sø Vest – 13,80 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Langdal – 4,40 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Vigsø – 14,24 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Fosdal – 4 høenge på ialt 3,60 ha slæt

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 5 - Naturmålsplan

Sårup – 21,40 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Kontakt

Claus Rasmussen

Konstitueret skovrider