Udbudsmateriale græsningsaftale 2 folde ved Sjælsølund.

20-02-2020

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 2,5 ha. overdrev ved Sjælsølund for en 5 årig periode.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail , senest onsdag den 4. marts 2020 kl. 09.00. I overskriften skal der stå: Bud Sjælsølund 2020.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.
Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på

Vedlagt:

Følgebrev udbud Sjælsølund 2020.pdf

Kortbilag folde Sjælsølund.pdf

UDBUD Sjælsølund 2020-25.pdf

Med venlig hilsen
Sven Norup
Skovfoged
.