Udleje af jagten i Harte Skov

12-02-2020

Harte Skov ligger vest for Kolding, hvor syd enden af skoven grænser op til motorvej. Arealerne er
på ca. 200 ha, som veksler imellem kupperet og mere flade arealer, og naturtyperne er primært
skov, men der er også engarealer med afgræsning.


På arealerne forekommer der råvildt, ræv, hare, skovsneppe og strejfende dåvildt.
Der er ikke jagthytte eller andre faciliteter tilknyttet lejemålet.


Der må forventes en del publikum i skoven, da arealerne er meget bynære.
Der kan gives tilladelser til o-løb, hundetræning/-prøver, terrænridning m.v..


Der må ikke drives jagt på søndage og helligdage.

 

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Trekantsområdet i hænde senest onsdag den 25. marts 2020 kl 23.59, enten på mail eller brev. Se venligst udbudsannoncen.


Lodtrækning af tildelingen er ikke offentlig.

 

Udbudsannonce

Bilag 1 - Arealkort

Bilag 2 - Tilbudsblanket

Bilag 3 - Udkast til jagtlejekontrakt

Bilag 4 - Faktaark og arealbeskrivelse

Bilag 5 - Jagtjournal til indberetning af vildtudbytte