Jagtudleje Stagsrode Skov

12-02-2020

Stagsrode Skov ligger øst for Vejle og syd for Horsens, hvor syd enden af skoven grænser op til Vejle fjord. Arealet er på ca. 217 ha, som veksler imellem kuperet og mere flade arealer. Naturtypen er primært skov.


På arealerne forekommer der råvildt, ræv, hare, skovsneppe og due.


Der er ikke jagthytte eller andre faciliteter tilknyttet lejemålet (herunder shelter).


Der må forventes publikum i skoven. Der kan gives tilladelser til O-løb, hundetræning/-prøver, terrænridning m.v..
Der må ikke drives jagt på søndage og helligdage.

 

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Trekantsområdet i hænde senest onsdag den 25. marts 2020 kl 23.59, enten på mail eller brev. Se venligst udbudsannoncen.

 

Lodtrækningen er ikke offentlig.

 

Udbudsannonce

Bilag 1 - Arealkort

Bilag 2 - Tilbudsblanket

Bilag 3 - Udkast til jagtlejekontrakt

Bilag 4 - Faktaark og arealbeskrivelse

Bilag 5 - Jagtjournal til indberetning af vildtudbytte