Udbudsmateriale græsningsaftale fold ved Kalvebodhøj i Kongelunden.

19-02-2020

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 5,5 ha. strandengsoverdrev ved Kalvebodhøj i Kongelunden for en 5 årig periode.

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 5,5 ha. strandengsoverdrev ved Kalvebodhøj i Kongelunden for en 5 årig periode.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail , senest onsdag den 4. marts 2020 kl. 09.00. I overskriften skal der stå: Kalvebodhøj 2020.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på

Følgebrev udbud Kalvebodhøjfolden 2020

Kortbilag Kalvebodhøjfolde

UDBUD Kalvebodhøjfolden 2020