Udbudsmateriale græsningsaftale Langebjerg i Ravneholmene.

27-02-2020

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 1,3 ha. overdrev ved Langebjerg i Ravneholmene for en 5 årig periode.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail , senest onsdag den 11. marts 2020 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud Langebjerg 2020.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på

Følgebrev udbud Langebjerg 2020.pdf

Kortbilag Langebjerg.pdf

UDBUD Langebjerg 2020-25.pdf