Udbudsmateriale græsningsaftale fold ved Rundforbi i Jægersborg Hegn.

19-02-2020

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 1,25 ha. overdrev ved Rundforbi i Jægersborg Hegn for en 5 årig periode.

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 1,25 ha. overdrev ved Rundforbi i Jægersborg Hegn for en 5 årig periode.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail , senest onsdag den 4. marts 2020 kl. 09.00. I overskriften skal der stå: Bud Rundforbi 2020.
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på

Vedlagte dokumenter

 

Følgebrev udbud Rundforbi 2020

Kortbilag fold Rundforbi 2020.pdf

UDBUD Rundforbi 2020-25.pdf