27-02-2020

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 1,2 ha. overdrev i Søllerød Naturpark for en 5 årig periode.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail , senest onsdag den 11. marts 2020 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud Højbjergårdsvej 2020.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på

Vedlagt

Følgebrev udbud Søllerød Naturpark Højbjergårdsvej 2020.pdf

Kortbilag Højbjerggårdsvejfolden.pdf

UDBUD Søllerød Naturpark Højbjergårdsvej 2020-25.pdf